پیک نخبگان، سایت علمی آموزشی با شعار خلاقیت، نوآوری، پیشرفت

ناشر خلاق، نوآور و دانش‌محور

0

درباره ما

پيک نخبگان که تراوش استعدادهاي درخشان علمي و فرهنگي کشور مي باشد، با استفاده از تجارب و اندوخته هاي دهه هاي اخير ، خصوصاً تکنولوژي هاي روز سعي دارد با شناخت مشکلات واقعي نسل جوان و نيازهاي آينده آنان ، شرايطي را فراهم نمايد که خانواده و فرزندانشان با پيمودن خطوط و استفاده از ره‌آورد علمي آن با خيال آسوده و آرامش خاطر نسبت به موفقيت اعضای پيک نخبگان يقين حاصل نمايند. اين امر حاصل نمي شود مگر اين که ما مخاطبين خود را به عنوان عضوي از اعضای خانواده خود تلقي و دلسوزانه راهکارها و طرق پيشرفت و تعالي را در مسير شما عزيزان قرار دهيم و با خلوص و اعتلاي خدمتگزاري مطامع مالي را کمرنگ و ارتقای علمي ، فکري و فرهنگي هم ميهنان خود را به عنوان هدف اصلي پررنگ نموده و در اين راستا تمام مساعي خود را در جمع آوري آخرين داده ها و دستاوردهاي علمي با کمک بهترين و مجرب ترين اساتيد و نخبگان متمرکز نموده و هيچگاه خود را بي نياز از مشاوره ها ، اظهار نظرهاي تکميلي و فکري ديگر اساتيد و مردم شريف نمي دانيم و به منظور بهينه نمودن مطالب خود هر روز سعي در رفع نواقص احتمالي به کمک افکار جديد خواهيم نمود. آنچه که ما را راضي و بي نياز مي نمايد مطلوبيت محتواي ارائه شده و رضايت شما می باشد.

                                                                    انتشارات پیک نخبگان