پیک نخبگان، سایت علمی آموزشی با شعار خلاقیت، نوآوری، پیشرفت

ناشر خلاق، نوآور و دانش‌محور

0

کتاب کار

انگلیسی جامع دوازدهم

انگلیسی جامع دوازدهم

معرفی مختصر کتاب: به جرات می‌شه گفت کتاب انگیسی جامع دوازدهم (نیوویژن پلاس 3) یک ابزار کمک‌ آموزشی بسیار مناسب برای دبیران و دانش‌آموزان به حساب می‌آد. یک کتاب کار،…

کتاب انگلیسی جامع یازدهم، منبعی کامل برای مرور گرامر سال یازدهم است.

انگلیسی جامع یازدهم

معرفی مختصر کتاب: به جرات می‌شه گفت کتاب انگیسی جامع یازدهم (نیوویژن پلاس 2) یک ابزار کمک‌ آموزشی بسیار مناسب برای دبیران و دانش‌آموزان به حساب می‌آد. یک کتاب کار،…

انگلیسی جامع دهم

معرفی مختصر کتاب: به جرات می‌شه گفت کتاب انگیسی جامع دهم (نیوویژن پلاس 1) یک ابزار کمک‌ آموزشی بسیار مناسب برای دبیران و دانش‌آموزان به حساب می‌آد. یک کتاب کار،…